Framtiden för Riksutställningar

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1572 besvarad av Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

Dnr Ku2016/02033/KL

Kulturdepartementet

Kultur- och demokratiministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:1572 av Cecilia Magnusson (M) Framtiden för Riksutställningar

Cecilia Magnusson har frågat mig när och hur jag avser att återkomma med besked om Riksutställningars framtid.

Besked om Riksutställningars framtid lämnas i budgetpropositionen för år 2017.

Stockholm den 21 september 2016

Alice Bah Kuhnke

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2016-09-08)