Hållbara Gotland

Svar på skriftlig fråga 2018/19:178 besvarad av Statsrådet Jennie Nilsson (S)

Statsrådet Jennie Nilsson (S)


N2019/00577/RTS

Näringsdepartementet

Landsbygdsministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2018/19:178 av Lars Thomsson (C)
Hållbara Gotland

Lars Thomsson har frågat näringsministern hur han planerat att åtgärda situationen att utlovade medel inte finns med i den beslutade statsbudgeten så att löften som givits inom ramen för programmet Hållbara Gotland kan infrias.

Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på frågan.

Tillväxtverket fick i juni 2016 i uppdrag och Gotlands kommun erbjöds att genomföra insatser om 100 miljoner kronor för att skapa hållbar regional tillväxt och näringslivsutveckling i Gotlands län under perioden 2016–2019 (N2016/04642/RTS). Uppdraget har senare förlängts t.o.m. 2020 (N2017/04522/RTS).

I Tillväxtverkets delredovisning av uppdraget från januari 2019 konstateras att programmet Hållbara Gotland stärker det regionala tillväxtarbetet på Gotland och skapar ett viktigt lärande.

Regeringen är medveten om den situation som uppstått i och med de principer som tillämpats i övergångsbudgeten och frågan bereds inom Regeringskansliet.

Stockholm den 20 februari 2019

Jennie Nilsson

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-02-07)