Handelskonflikt

Svar på skriftlig fråga 2018/19:875 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Finansminister Magdalena Andersson (S)

Regeringskansliet


Fi2019/02819/I1

Finansdepartementet

Finansministern


Till riksdagen

Svar på fråga 2018/19:875 av Tobias Andersson (SD) Handelskonflikt

Tobias Andersson har frågat handelsministern om statsrådet tänker ta några initiativ med anledning av att USA valt att officiellt anklaga Kina för valutamanipulation samt hur statsrådet anser att Sverige inom ramarna för IMF bör agera givet anklagelsen. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på frågan.

Den 9 augusti 2019 publicerade IMF sin årliga översyn av Kinas ekonomi,

s.k. artikel IV-konsultation. Där gjordes bedömningen att landets växelkurs generellt ligger i paritet med ekonomiska fundament. IMF anser alltså att växelkursen varken är signifikant över- eller undervärderad. IMF anser dock att de kinesiska myndigheterna bör ta ytterligare steg för att låta växelkursen röra sig fritt och endast intervenera i lägen av marknadsstress. Den nordisk­ baltiska valkretsen gav stöd åt denna bedömning när översynen diskuterades i IMF:s styrelse.

För en liten öppen ekonomi som Sverige är det centralt med ett regelbaserat multilateralt system som präglas av ekonomisk öppenhet. I detta avseende spelar IMF en mycket viktig roll som oberoende granskare av länders ekonomier. Jag kommer genom den nordisk-baltiska valkretsen fortsätta att slå vakt om IMF:s oberoende ställning och verka för multilaterala lösningar i enlighet med institutionens mandat.

Stockholm den 20 augusti 2019

Magdalena Andersson

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-08-07)