Handlingsplan mot socker

Svar på skriftlig fråga 2018/19:634 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

Socialminister Lena Hallengren (S)


S2019/02278/FS

Socialdepartementet

Socialministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2018/19:634 av Mats Wiking (S)
Handlingsplaner mot socker

Mats Wiking har frågat mig hur jag ställer mig till att ta fram en handlingsplan för att minska överkonsumtionen av godis, läsk och andra sockerrika livsmedel.

För en god hälsa är det centralt vad vi äter och hur fysiskt aktiva vi är, som mängden av energitäta livsmedel och sötade drycker i förhållande till den energi vi förbrukar. Övervikt och fetma utvecklas genom en kombination av levnadsvanor, miljöfaktorer och arv. Arbetet för att påverka och förebygga ohälsa relaterad till ohälsosamma matvanor och fysisk inaktivitet kräver därför insatser inom flera sektorer och av många aktörer och samhällsstrukturer. Livsmedelsverket har en central roll genom sitt uppdrag att i konsumenternas intresse arbeta för bra matvanor. Det handlar bl.a. om att informera konsumenterna genom kostråd, där framgår det tydligt att konsumtionen av socker och sockerrika produkter, i synnerhet läsk, bör begränsas.

För att stärka det långsiktiga arbetet med att främja hälsa relaterad till matvanor och fysisk aktivitet beslutade regeringen sommaren 2018 om ett folkhälsopolitiskt delmål: Ett samhälle som främjar ökad fysisk aktivitet och bra matvanor för alla (prop.2017/18:249). Det är regeringens bedömning att offentliga styrmedel kan användas för att främja förutsättningarna för hälsosamma matvanor. Därför fick Statskontoret i augusti 2018 uppdraget att utreda hur den offentliga styrningen för att främja hälsosamma matvanor kan stärkas. Uppdraget ska redovisas senast den 31 maj i år. Regeringen har därefter att överväga Statskontorets förslag tillsammans med andra förslag riktade både till individer och till deras sociala och fysiska miljö för att främja ökad fysisk aktivitet och bra matvanor för alla. I dagsläget finns inget förslag på en handlingsplan.

Stockholm den 22 maj 2019

Lena Hallengren

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-05-09)