Havs- och vattenmyndighetens utredning om enskilda avlopp

Svar på skriftlig fråga 2013/14:691 besvarad av Krister Örnfjäder (S)

Krister Örnfjäder (S)

Dnr M2014/1506/Nm

Miljödepartementet

Miljöministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2013/14:691 av Krister Örnfjäder (S) Havs- och vattenmyndighetens utredning om enskilda avlopp

Krister Örnfjäder har frågat mig vad har hänt sedan remisstiden för utredningen om enskilda avlopp gick ut och hur jag planeringsmässigt kommer att hantera frågan om små avlopp fortsatt.

Som noterat är det många som har svarat på remissen och det finns många olika åsikter att ta ställning till. Remissammanställningen är i avslutningsfasen nu och planen är att ta ställning till vidare hantering efter sommaren.

Stockholm den 25 juni 2014

Lena Ek

Skriftlig fråga (Inlämnad 2014-06-17)