Husbilar och WLTP

Svar på skriftlig fråga 2018/19:926 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Finansminister Magdalena Andersson (S)


Fi2019/

02962

Finansdepartementet

Finansministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2018/19:926 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)
Husbilar och WLTP

Ann-Charlotte Hammar Johnsson har frågat mig vilka åtgärder jag avser vidta för att klargöra om husbilar omfattas av de nya skattereglerna eller inte.

Det sker inga ändringar i reglerna för fordonsbeskattning den 1 september 2019. Däremot påverkas fordonsbeskattningen för vissa husbilar av övergången till en ny testmetod för avgasutsläpp enligt gemensamma EU-regler, WLTP.

WLTP är mer realistisk än den tidigare testmetoden NEDC, vilket i de flesta fall innebär att fordon som testas enligt WLTP får högre utsläppsvärden. För husbilar som testas enligt WLTP kommer det finnas uppgift om koldioxidutsläpp för den färdigbyggda husbilen i vägtrafikregistret. Med den gamla testmetoden, NEDC, saknades många gånger uppgift om koldioxidutsläpp för den färdigbyggda husbilen och de har därför beskattats efter skälig grund. Finns det en uppgift om koldioxidutsläpp för den färdigbyggda husbilen i vägtrafikregistret ska den, precis som tidigare, ligga till grund för uttaget av fordonsskatt. Husbilar som saknar uppgift om koldioxidutsläpp i vägtrafikregistret för den färdigbyggda husbilen ska även fortsättningsvis beskattas efter skälig grund. En översyn av bonus–malus-systemet kommer göras det närmsta året.

Stockholm den 12 september 2019

Magdalena Andersson

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-08-27)