Hyrbilar, taxi, trängselskatt och konkurrens

Svar på skriftlig fråga 2006/07:1643 besvarad av Finansminister Anders Borg

Finansminister Anders Borg

den 19 september

Svar på fråga

2006/07:1643 Hyrbilar, taxi, trängselskatt och konkurrens

Finansminister Anders Borg

Birgitta Eriksson har frågat näringsministern om hon avser att ta några initiativ i syfte att motverka de konkurrensnackdelar taxi och i än högre grad hyrbilsbranschen sägs ha drabbats av. Birgitta Eriksson menar att om människor åker taxi eller hyr bil vid behov leder detta till minskat bilkörande, vilket är bra för miljön. Att åka taxi eller hyra bil bör därför inte göras mindre attraktivt genom påförande av trängselskatt.

Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på frågan.

Den trängsel och de föroreningar som taxi och hyrbilar orsakar är inte mindre än vad som orsakas av andra bilar. Oftast transporteras enbart en eller ett par personer i taget. Det saknas miljöskäl för att undanta dessa bilar från trängselskatt. Även taxi och hyrbilar bör vara delaktiga i finansieringen av väginfrastrukturen i Stockholms län. Trängselskatt bör därför tas ut även för dessa fordon.

Händelser

Inlämnad: 2007-09-14 Anmäld: 2007-09-18 Besvarad: 2007-09-19 Svar anmält: 2007-09-20
Skriftlig fråga (Inlämnad 2007-09-14)