Ideella föreningar och interkulturellt lärande

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1624 besvarad av Utbildningsminister Anna Ekström (S)

Utbildningsminister Anna Ekström (S)Svar på fråga 2019/20:1624 av Robert Hannah (L)
Ideella föreningar och interkulturellt lärande

Robert Hannah har frågat mig om vilken dialog regeringen för med ideella föreningar som jobbar med interkulturellt lärande under coronakrisen.

Jag vill först och främst understryka att jag delar frågeställarens engagemang för organisationer som arbetar med interkulturellt utbyte. Svenska och utländska ungdomars möjlighet att skaffa sig internationella erfarenheter genom kortare eller längre utbyten är något som jag verkligen vill uppmuntra.

Jag konstaterar att utbrottet av covid-19 har gjort att utbyten i många fall har försvårats eller omöjliggjorts eftersom reserestriktioner och smittspridning har gjort att möjligheterna att resa har inskränkts väsentligt.

Regeringen har vidtagit ett antal åtgärder för att underlätta för ideella organisationer, bl.a. har Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor fått i uppdrag att sammanställa och sprida nödvändig information till organisationer inom civilsamhället i den uppkomna situationen med anledning av det nya coronaviruset.

Nationellt organ för dialog och samråd mellan regeringen och det civila samhället (NOD) har fått i uppgift att bistå i samordning av civilsamhällets insatser med anledning av det nya coronaviruset. NOD hjälper bland annat till med samordning av civilsamhällets insatser och tar fram en lägesrapport varje vecka över civilsamhällets behov och initiativ. NOD ger också stöd i dialog och samverkan mellan civilsamhället och Regeringskansliet och statliga myndigheter, i frågor som behöver lösas med anledning av det nya coronavirusets spridning.

Statsrådet Amanda Lind har också vid olika tillfällen träffat civila samhällets organisationer, bl.a. genomfördes ett dialogmöte den 24 april med ett antal civilsamhällesorganisationer i syfte att få en bild av hur olika verksamheter påverkas av den rådande situationen och hur befintliga stödåtgärder motsvarar civilsamhällets behov. Jag vill också nämna att regeringen redan den 18 mars bjöd in ett flertal organisationer från det civila samhället för att diskutera deras frågor och utmaningar med anledning av det nya coronaviruset. Syftet med mötet var att ge organisationerna en möjlighet att ge sin bild av nuläget och för regeringen att lyssna in vilka insatser organisationerna gör, vilka frågor de får och vad de upplever behöver göras i det fortsatta arbetet.

Stockholm den 24 juni 2020

Anna Ekström

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2020-06-17)