Information om Transportstyrelsen

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1767 besvarad av Statsminister Stefan Löfven (S)

Statsminister Stefan Löfven (S)

Dnr SB2017/01171/RCK

Statsrådsberedningen

Statsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2016/17:1767 av Hans Wallmark (M) Information om Transportstyrelsen

Hans Wallmark har frågat mig om vem som informerade mig om säkerhetshaveriet till följd av Transportstyrelsens lagbrott.

Som jag informerade om på en pressträff den 24 juli 2017 fick jag information om brister i Transportstyrelsens upphandling rörande förändrad it-drift av min statssekreterare Emma Lennartsson.

Stockholm den 15 augusti 2017

Stefan Löfven

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2017-07-31)