Inrättandet av nationell stödlinje inom området psykisk hälsa och suicidprevention

Svar på skriftlig fråga 2021/22:836 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

Socialminister Lena Hallengren (S)
S2022/00448 Socialdepartementet Socialministern Till riksdagen

Svar på fråga 2021/22:836 av Clara Aranda (SD)
Inrättandet av nationell stödlinje inom området psykisk hälsa och suicidprevention

Clara Aranda har frågat mig när regeringen avser att senast ta ställning till ett eventuellt införande av en nationell stödlinje inom området psykisk hälsa och suicidprevention.

En nationell stödlinje som riktar sig till personer med psykisk ohälsa och suicidalitet samt anhöriga och närstående kan fungera som ett komplement till civilsamhällets aktörer och öka tillgången till förebyggande och lättåtkomliga stödåtgärder.

Den 5 maj 2021 lämnade regeringen ett kompletterande regeringsuppdrag till Folkhälsomyndigheten gällande en nationell stödlinje som riktar sig till personer med psykisk ohälsa och suicidalitet samt anhöriga och närstående. Myndigheten fick bland annat i uppdrag att definiera stödlinjens avgränsning gentemot hälso- och sjukvården och det civila samhällets aktörer samt definiera typ av metod och teknisk lösning för att säkerställa en smidig övergång till hälso- och sjukvården. Regeringen inväntar för närvarande Folkhälsomyndigheten slutrapport.

Stockholm den 26 januari 2022

Lena Hallengren

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2022-01-19)