Konferens om barnarbete i Brasilia

Svar på skriftlig fråga 2012/13:741 besvarad av Utrikesminister Carl Bildt

Utrikesminister Carl Bildt

den 19 september

Svar på fråga

2012/13:741 Konferens om barnarbete i Brasilia

Utrikesminister Carl Bildt

Amineh Kakabaveh har frågat mig om Sverige avser att sända en delegation på högre nivå än tjänstemannanivån till den kommande konferensen om barnarbete i Brasilia.

Mitt svar på frågan är nej. Konferensen III Global Conference on Child Labour behandlar, som frågeställaren mycket riktigt framhåller, en angelägen frågaom barnarbete. Frågan om deltagande vid konferensen diskuterades redan i början av detta år, men på grund av andra engage­mang har inget statsråd möjlighet att delta. För kännedom deltar majoriteten av de anmälda länderna på tjänstemannanivå.

Händelser

Inlämnad: 2013-09-05 Anmäld: 2013-09-05 Besvarad: 2013-09-19 Svar anmält: 2013-09-19

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2013-09-05)