Konflikten i Kashmir

Svar på skriftlig fråga 2018/19:921 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S)

Utrikesminister Ann Linde (S)


Utrikesdepartementet

Utrikesministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2018/19:921 av Serkan Köse (S)
Konflikten i Kashmir

Serkan Köse har frågat Margot Wallström om vilka initiativ Sverige kan ta för att uppmärksamma situationen i Kashmir och för att konflikten ska lösas på ett fredligt sätt. Frågan har överlämnats till mig som ny utrikesminister.

Situationen i Kashmir är oroande och regeringen följer noggrant utvecklingen. Sverige och EU har haft direkta kontakter med både Indien och Pakistan i frågan den senaste månaden. Tillsammans med EU följer Sverige nära de förändringar som skett i Jammu och Kashmirs konstitutionella status och noterar uppgifter som har framkommit om hur utvecklingen påverkar situationen för de mänskliga rättigheterna.

Sverige och EU stödjer en bilateral politisk lösning genom kontakter mellan Indien och Pakistan. Vi understryker vikten av respekt för de medborgerliga fri- och rättigheterna samt att en långsiktig politisk lösning på situationen måste involvera Kashmirs invånare och att en eskalering av situationen i Kashmir undviks. Dialog mellan Indien och Pakistan är avgörande.

Sverige ingår i FN:s observationsstyrka UNMOGIP som övervakar vapenvilan mellan Indien och Pakistan sedan 1949. Sverige bidrar för närvarande med 5 av ca 40 militärobservatörer.

Stockholm den 13 september 2019

Ann Linde

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-08-27)