Kraftigt ökade matpriser

Svar på skriftlig fråga 2021/22:382 besvarad av Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

Näringsminister Ibrahim Baylan (S)
2021-11-25 N2021/02 856 Näringsdepartementet Närings m i nistern

Meddelande om uteblivet svar på fråga 2021/22:382 av Björn Söder (SD) Kraftigt ökade matpriser

Som utgångspunkt besvarar en övergångsregering inte interpellationer eller skriftliga frågor. Vissa frågor, bl.a. frågor som rör EU-ärenden eller rena sakförhållanden, kan det dock bli aktuellt att besvara. Bedömningen är att denna fråga inte är sådan att den bör besvaras av en övergångsregering. Frågan kommer därför inte att besvaras.

Stockholm den 25 november 2021

Enligt uppdrag

Annica Sandberg

Expeditionschef

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2021-11-23)