Labbodlat kött

Svar på skriftlig fråga 2021/22:1698 besvarad av Statsrådet Anna-Caren Sätherberg (S)

Statsrådet Anna-Caren Sätherberg (S)
N2022/01412 Näringsdepartementet Landsbygdsministern Till riksdagen

Svar på fråga 2021/22:1698 av Markus Wiechel (SD) Labbodlat kött

Markus Wiechel har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder i syfte att möjliggöra för en framtida svensk produktion av dessa köttprodukter eller på annat sätt snabba på processen för att detta djur- och miljövänliga alternativ ska nå Sverige.

För regeringen är matinnovationer och ny foodtech enormt viktigt. Vi behöver både öka vår egen livsmedelsförsörjning och se till vår livsmedels-beredskap. Odlat kött är en teknik under utveckling som behöver stå på en vetenskaplig grund, utvärderas och godkännas i de system vi har inom EU för att garantera säkra livsmedel. Kravet på utvärdering och godkännande av nya livsmedel finns för att säkerställa att människor inte blir sjuka av sådana livsmedel som vi inte har så mycket erfarenhet av. När Europeiska livsmedelssäkerhetsmyndigheten är färdig med sin utvärdering är det EU:s medlemsstater som bestämmer om det ska godkännas som ett nytt livsmedel eller inte. I detta arbete deltar Sverige aktivt genom Livsmedelsverket som behörig myndighet och kommer göra det även när det gäller ett eventuellt godkännande av odlat kött som ett nytt livsmedel.

Innan godkännandeprocessen för odlat kött som ett nytt livsmedel är klar har jag inte för avsikt att vidta några ytterligare åtgärder i syfte att möjliggöra för en framtida svensk produktion av odlat kött eller på annat sätt snabba på processen för att det ska nå Sverige.

Den framtida livsmedelsförsörjningen och dess miljöpåverkan är en global utmaning som är nödvändig att arbeta med både inom EU och internationellt. Innovationen i livsmedelskedjan är en viktig nyckel i detta arbete och jag följer med intresse utvecklingen av nya tekniker och metoder som främjar en ökad hållbarhet när det gäller livsmedelsproduktionen.

Stockholm den 21 juni 2022

Anna-Caren Sätherberg

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2022-06-09)