Lärdomar från Danmark kring WLTP-metoden

Svar på skriftlig fråga 2018/19:936 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Finansminister Magdalena Andersson (S)


Fi2019/03014

Finansdepartementet

Finansministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2018/19:936 av Lars Beckman (M)
Lärdomar från Danmark kring WLTP-metoden

Lars Beckman har frågat infrastrukturministern varför Sverige inte kan göra på samma sätt som Danmark och hänvisar till att enligt ett pressmeddelande från det danska Skatteministeriet har man enats om en övergångsordning för EU:s regler om testmetoden WLTP. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska besvara frågan.

Det är sällan rättvisande att jämföra skatter och avgifter mellan olika system och länder. Danmark har bl.a. en hög registreringsavgift för fordon. Registreringsavgiften kan överstiga hälften av kostnaden vid inköp och registrering för en ny personbil.

Som jag tidigare har svarat Lars Beckman styr bonus–malus-systemet utvecklingen mot fordon med lägre koldioxidutsläpp och kompletterar de mer generellt verkande bränsleskatterna och EU:s koldioxidkrav för nya lätta fordon, WLTP.

Från och med den 1 januari 2020 kommer WLTP att ligga till grund för beskattningen och beräkningen av bonus för nya fordon. WLTP är mer realistisk än den tidigare testmetoden NEDC, vilket i de flesta fall innebär att fordon som testas enligt WLTP får högre utsläppsvärden. En översyn av bonus–malus-systemet kommer göras det närmsta året.

Stockholm den 16 september 2019

Magdalena Andersson

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-08-30)