Lika möjligheter till antagning till högre utbildning

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1620 besvarad av Statsrådet Matilda Ernkrans (S)

Statsrådet Matilda Ernkrans (S)


U2020/03849/UH

Utbildningsdepartementet

Ministern för högre utbildning och forskning

Till riksdagen


Svar på fråga 2019/20:1620 av Lars Püss (M)
Lika möjligheter till antagning till högre utbildning

Lars Püss har frågat mig vad jag avser att göra för att blivande studenter ska behandlas lika vid antagning till universitetsstudier.

Att alla sökande ska behandlas lika vid antagning till högskolestudier är en åsikt som jag delar med Lars Püss. Att det är kompetenser som är avgörande vid antagning till högskolan och att det finns flera vägar in är något som är högt prioriterat för mig.

Regeringen beslutar, tillsammans med riksdagen, om ramarna för tillträdessystemet till högskolan. I högskoleförordningen (1993:100) som beslutas av regeringen framgår att frågor om antagning avgörs av högskolan och att den som vill antas till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå ska anmäla det inom den tid och i den ordning som högskolan bestämmer. Universitets- och högskolerådet (UHR) meddelar föreskrifter om tillträde till högskolan och ansvarar för ett samordnat antagningsförfarande på uppdrag av universitet och högskolor.

Jag har tilltro till att ansvariga myndigheter sköter sina uppgifter i antagningen till högskolan så att ingen grupp medvetet missgynnas. Den information som jag har fått tyder på att det inte ska vara något problem med komplettering för elever som gått IB-programmet då UHR förväntas få information om betygen samlat från IB-koordinatorerna innan sista kompletteringsdatum.

Stockholm den 29 juni 2020

Matilda Ernkrans

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2020-06-17)