Lootlådor

Svar på skriftlig fråga 2018/19:931 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)


Fi2019/

02975

/KO

Finansdepartementet

Civilministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2018/19:931 av Fredrik Lindahl (SD)
Lootlådor

Fredrik Lindahl har frågat om jag och regeringen avser vidta några andra åtgärder för att skydda minderåriga från missbruk med lootlådor innan ny lagstiftning kan vara på plats.

Förekomsten av lootlådor och andra lotteri- eller kasinoliknande företeelser i spel aktualiserar frågan om konsumentskyddet är tillräckligt, särskilt i förhållande till barn och ungdomar. Av den anledningen lämnade regeringen ett uppdrag till Konsumentverket om att kartlägga konsumentskyddet vid lotteri- eller kasinoliknande inslag i datorspel, vilket omfattar så kallade lootlådor. I uppdraget ingår bland annat att bedöma om det finns brister i konsumentskyddet. Uppdraget ska redovisas den 1 oktober. Om det visar sig att dagens reglering inte är tillräcklig kommer regeringen att överväga ytterligare åtgärder.

Stockholm den 12 september 2019

Ardalan Shekarabi

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-08-28)