Matchfixning inom idrotten

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1443 besvarad av Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)


PAGE

2


Dnr S2017/03098/FS

Dnr S2017/03097/FS

Socialdepartementet

Socialförsäkringsministern

Till riksdagen

Svar på frågorna 2016/17:1446 av Amir Adan (M) Matchfixningens konsekvenser för idrottsrörelsen och 2016/17:1443 av Saila Quicklund (M) Matchfixning inom idrotten

Amir Adan har frågat mig vilka konkreta åtgärder jag avser att vidta för att förebygga förekomsten av match-fixning. Saila Quicklund har frågat mig hur jag avser att agera för att idrottsföreningarna och idrottsrörelsen i stort bättre ska kunna agera gentemot förekomsten av match-fixning. Jag besvarar frågorna i ett samlat svar.

Match-fixning och annan korruption inom idrotten är frågor som jag och regeringen tar på största allvar. Det bedrivs idag ett aktivt arbete inom idrottsrörelsen, hos Svenska Spel och bland våra myndigheter för att förebygga och beivra match-fixning. Arbetet bedrivs såväl nationellt som internationellt.

Regeringens särskilda utredare av omreglering av spelmarknaden fick därför tydliga direktiv att bedöma vilka åtgärder som behöver vidtas för att motverka spelrelaterad match-fixning och lämna nödvändiga författningsförslag. Utredaren redovisade sitt uppdrag i mars 2017 och betänkandet En omreglerad spelmarknad är nu ute på remiss. Betänkandet innehåller förslag till en rad åtgärder för att motverka spelrelaterad match-fixning och jag kan inte föregripa det beredningsarbete som nu pågår inom regeringen.

Stockholm den 31 maj 2017

Annika Strandhäll

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2017-05-18)