Mediestödet

Svar på skriftlig fråga 2018/19:762 besvarad av Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)

Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)Svar på fråga 2018/19:762 av Laila Naraghi (S)
Mediestödet

Laila Naraghi har frågat mig vad jag och regeringen avser att göra för att höjningen av mediestödet inte ska ätas upp av regelförändringar utan i stället fortsatt vara ett konkret och tydligt steg för att värna lokaljournalistiken.

Eftersom kraven i den aktuella förordningen inte är detaljstyrande så finns alla förutsättningar för insamlingssystemenen ska kunna utformas kostnadseffektivt. Det pågår ett arbete på Naturvårdsverket med att ge vägledning om de nya förordningarna och de ansvariga aktörerna planerar hur insamlingssystemen ska utformas.

Det är viktigt att säkerställa att det finns goda förutsättningar för att säkra lokal journalistik i hela landet. En del i januariöverenskommelsen är att mediestödet ska stärkas och att förutsättningarna för oberoende granskande journalistik och en mångfald av medieperspektiv i hela landet ska förstärkas. Som ansvarig för demokrati- och mediefrågor följer jag utvecklingen gällande mediestödet i syfte att skapa så bra förutsättningar som möjligt för lokal journalistik i hela landet.

I budgetpropositionen för 2019 har anslaget tillförts 55 miljoner kronor från och med 2019 och beräknas tillföras ytterligare 55 miljoner kronor från och med 2020.

I enlighet med riksdagens beslut genomförs också en sänkning av momsen för e-publikationer den 1 juli 2019, vilket innebär förbättrade förutsättningar för tidningsbranschen och för tidningsläsarna.

Regeringen avser följa utvecklingen för lokaljournalistiken nära.

Stockholm den 19 juni 2019

Amanda Lind

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-06-12)