Metria

Svar på skriftlig fråga 2018/19:185 besvarad av Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

Näringsminister Ibrahim Baylan (S)Svar på fråga 2018/19:185 av Lars Beckman (M) Metria

Lars Beckman har frågat mig när jag bedömer att försäljningsprocessen vad gäller Metria AB kommer att återupptas. Bakgrunden till frågan är inrikesminister Mikael Dambergs tidigare svar där han angav att processen med att avyttra statens aktier i Metria AB har avbrutits tills vidare.

Svaret på Lars Beckmans fråga är att det inte finns någon tidplan för när försäljningsprocessen kommer att återupptas. Först när regeringen bedömer att det finns förutsättningar för en framgångsrik avyttring av statens aktier i Metria AB så kommer en försäljningsprocess att inledas.

Stockholm den 19 februari 2019

Ibrahim Baylan

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-02-11)