Minnesdag för armeniska folkmordet (seyfo)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:772 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesminister Margot Wallström (S)


Utrikesdepartementet

Utrikesministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2018/19:772 av Robert Hannah (L)
Minnesdag för armeniska folkmordet (seyfo)

Robert Hannah har frågat mig om regeringen avser att införa en nationell minnesdag för att hedra offren från seyfo.

Jag har ofta framhållit den vikt som regeringen fäster vid att de allvarliga massövergrepp som ägde rum i slutfasen av Osmanska riket, och som drabbade bland annat assyrier och syrianer, diskuteras öppet och fördomsfritt. Det är regeringens uppfattning att detta arbete måste fortsätta.

För regeringens del råder det ingen tvekan om att det begicks fruktansvärda övergrepp mot den armeniska folkgruppen och andra minoriteter i det sönderfallande Osmanska riket under tiden för det första världskriget. Vad gäller högtidlighållande finns inga planer på att inrätta en nationell minnesdag i Sverige.

Sverige deltar genom vår utlandsmyndighet regelbundet i de officiella ceremonier som årligen äger rum i Jerevan den 24 april och de svenska delegationer som gör officiella besök i Jerevan besöker även minnesmonumentet Tsitsernakaberd för kransnedläggning.

Forum För Levande Historia tillhandahåller på sin hemsida material om händelserna. Regeringen avser utöver detta att under mandatperioden arrangera en konferens där begrepp som folkmord och massövergrepp diskuteras.

Stockholm den 26 juni 2019

Margot Wallström

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-06-13)