Misstag vid begravningar

Svar på skriftlig fråga 2021/22:321 besvarad av Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)

Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)
Ku2021/ 02227 Kulturdepartementet Kultur- och demokratiministern samt ministern med ansvar för idrottsfrågorna Till riksdagen

Svar på fråga 2021/22:321 av Anders W Jonsson (C)
Misstag vid begravningar

Anders W Jonsson har frågat mig om det finns några möjligheter att reglera rätten till upprättelse eller ekonomisk kompensation samt om jag avser ta några initiativ med anledning av det som han har framfört.

Begravningsverksamheten regleras i begravningslagen (1990:1144) och begravningsförordningen (1990:1147). Med begravningsverksamhet avses de olika åtgärder som har direkt samband med förvaltningen av allmänna begravningsplatser. I denna lagstiftning regleras inte frågor om rätten till upprättelse eller ekonomisk kompensation.

I min roll som minister med ansvar för begravningsverksamheten bedömer jag att begravningsverksamheten fungerar väl i Sverige. Vi har under lång tid haft ett system där Svenska kyrkans församlingar och pastorat samt Stockholms och Tranås kommuner är huvudmän och det är något som regeringen är nöjd med. Huvudmännen har en vana av att föra dialog för att finna lösningar som är hållbara och bra för alla parter. Det har de förutsättningar att göra även i de få situationer där det kan vara aktuellt med upprättelse eller ekonomisk kompensation.

Utöver begravningslagen och begravningsförordningen styr regeringen inte hur begravningsverksamheten utförs utan förutsätter att nödvändiga ställningstaganden görs av huvudmännen för verksamheten på ett klokt och väl avvägt sätt. Länsstyrelsen har i uppdrag att utöva tillsyn över begravningsverksamheten.

Regeringen följer noga utvecklingen inom begravningsverksamheten och har nära kontakt med de ansvariga. Några ytterligare initiativ är inte aktuella för närvarande.

Stockholm den 10 november 2021

Amanda Lind

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2021-10-28)