Möjligheten att anställa norska poliser i Sverige

Svar på skriftlig fråga 2018/19:855 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S)

Statsrådet Mikael Damberg (S)


Ju201

9

/

02538

/POL

Justitiedepartementet

I

nrikesministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2018/19:855 av Johan Hultberg (M) Möjligheten att anställa norska poliser i Sverige

Johan Hultberg har frågat Morgan Johansson om han, mot bakgrund av vår allvarliga polisbrist, är beredd att ta initiativ till att utreda möjligheten att anställa norska poliser i Sverige. Arbetet i regeringen är fördelat så att det är jag som besvarar frågan.

Jag välkomnar alla konstruktiva förslag som hjälper oss att få fler poliser. I dag finns det dock hinder i lagstiftningen för att låta norska poliser utföra myndighetsutövning i Sverige och ett grundkrav för en anställning i Polismyndigheten är svenskt medborgarskap.

Regeringens mål är att det ska bli 10 000 fler anställda år 2024 och Polismyndigheten arbetar intensivt för att nå målet. Just nu är det rekordmånga som både söker och antas till polisutbildningen. Polismyndigheten räknar med att om två år kunna anställa nära 2 000 poliser per år, vilket skulle vara den högsta nivån någonsin. För att klara av denna ökning har regeringen beslutat att starta två nya polisutbildningar, i Malmö och Borås.

Det finns också ett långtgående samarbete mellan svensk och norsk polis. I juni förra året undertecknade ansvariga ministrar från alla nordiska länder en gemensam avsiktsförklaring om att fördjupa polissamarbetet ytterligare. Dansk och finsk polis har möjlighet att tillfälligt bistå svensk polis operativt i Sverige enligt EU:s Prümrådsbeslut, exempelvis vid fotbollsmatcher eller demonstrationer. Norge kommer att ansluta sig till det samarbetet och kommer då att få samma möjlighet. I september förra året undertecknades också ett bilateralt avtal med Norge som ska göra det möjligt för samarbete mellan svenska och norska särskilda insatsgrupper för att bekämpa terrorism. Det avtalet håller nu på att genomföras.

Någon begäran att låta utreda möjligheten att anställa norska poliser i Sverige har dock inte inkommit från Polismyndigheten. Med hänvisning till den pågående kraftiga expansionen av Polismyndigheten och det redan nu djupa samarbetet med norsk polis har jag därför i nuläget inte någon avsikt att låta utreda möjligheten att anställa norska poliser i Sverige.

Stockholm den 15 augusti 2019

Mikael Damberg

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-07-18)