Momshantering i samband med covid-19-vaccinationer

Svar på skriftlig fråga 2020/21:1849 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Finansminister Magdalena Andersson (S)
Fi2021/00752 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen

Svar på fråga 2020/21:1849 av Eric Westroth (SD)
Momshantering i samband med covid-19-vaccinationer

Eric Westroth har frågat mig om jag och regeringen identifierat vilka problem som kan tänkas uppstå med avseende på momshanteringen i samband med covid-19-vaccinationer, och om jag i så fall har för avsikt att undanröja eventuella momshinder eller momsfrågeställningar för att snarast kunna mobilisera samtliga resurser som kan bidra till att så snart som möjligt bygga upp Sveriges vaccinationskapacitet.

Att vaccineringen mot covid-19 kan ske smidigt och effektivt är en fråga av största betydelse för regeringen och hela vårt land. Därför är vaccin avgiftsfritt för den enskilde och regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har slutit en överenskommelse för hur vaccination mot covid-19 ska gå till. Bland annat innebär överenskommelsen att staten åtar sig att betala för vaccin, vaccinationer samt förberedande och löpande åtgärder medan regionerna ansvarar för att utföra vaccinationerna. När regionerna hyr lokaler kan hyresvärden välja om den vill vara frivilligt skattskyldig för moms på uthyrningen och därmed göra avdrag för moms på sina kostnader. Som Eric Westroth själv nämner i frågan har Sverige sedan tidigare ett så kallat kvalificerat undantag avseende moms på själva vaccinet. Regeringen följer noggrant vaccinationen för att se vilka praktiska problem som tillstöter och hur de kan lösas på bästa sätt. Regeringen har inte fått några indikationer från SKR att vaccinationen riskerar att försenas på grund av lokalbrist eller att momshanteringen i samband med vaccinationerna medför några praktiska problem som hindrar att vaccineringen sker så smidigt och effektivt som möjligt.

Stockholm den 24 februari 2021

Magdalena Andersson

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2021-02-17)