Mor Gabriel-klostret i Turkiet

Svar på skriftlig fråga 2018/19:656 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesminister Margot Wallström (S)


Utrikesdepartementet

Utrikesministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2018/19:656 av Robert Halef (KD)
Mor Gabriel-klostret i Turkiet

Robert Halef har frågat mig på vilket sätt jag kommer att verka bilateralt för att den återstående konfiskerade markegendomen återlämnas till dess rättmätiga ägare, det syrisk-ortodoxa klostret Mor Gabriel.

Sverige följer utvecklingen rörande klostret Mor Gabriel nära genom ambassaden i Ankara, som nyligen besökte klostret. I möten med ärkebiskopen betonades att Sverige, tillsammans med likasinnade, till turkiska myndigheter fortsätter att påtala såväl egendomsfrågan som möjligheterna för personer tillhörande minoriteter att åtnjuta sina mänskliga rättigheter i Turkiet.

Regeringen ser med djup oro på utvecklingen i Turkiet. Det gäller inte minst respekten för mänskliga rättigheter, demokratin och rättsstatens principer. Detta framför vi kontinuerligt till turkiska företrädare i Stockholm, Ankara och på andra ställen vi möts. Situationen beskrivs också i regeringens rapport om mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i Turkiet, som publicerades i februari 2019.

Stockholm den 22 maj 2019

Margot Wallström

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-05-15)