Näringslivets roll i totalförsvaret

Svar på skriftlig fråga 2018/19:615 besvarad av Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Försvarsminister Peter Hultqvist (S)


Fö2019/00536/MFI

Försvarsdepartementet

Försvarsministern

Riksdagen


Svar på fråga 2018/19:615 av Lars Püss (M)

Näringslivets roll i totalförsvaret

Lars Püss har frågat mig om det finns en begränsning i utredningsuppdraget när det gäller att se över lagar och förordningar.

Den 5 juli 2018 beslutade regeringen om en utredning rörande näringslivets roll inom totalförsvaret samt försörjningstrygghet i fråga om försvarsmateriel (dir. 2018:64). Enligt direktiven ska utredaren utgå från befintliga regelverk och identifiera eventuella behov av att se över dessa. Om utredaren identifierar uppenbara behov av att göra begränsade författningsändringar, står det utredaren fritt att föreslå sådana.

En kommitté är en egen myndighet som ansvarar för sin egen verksamhet. Det ankommer inte på regeringen att kommentera uttalanden från den särskilda utredaren under pågående utredningstid.

Stockholm den 15 maj 2019

Peter Hultqvist

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-05-03)