Närpolisens verksamhet

Svar på skriftlig fråga 2013/14:693 besvarad av Roger Haddad (FP)

Roger Haddad (FP)

Dnr Ju/2014/4119/Statssekr

Justitiedepartementet

Justitieministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2013/14:693 av Roger Haddad (FP) Närpolisens verksamhet

Roger Haddad har frågat mig om vad jag och regeringen kan göra för att förtydliga polisens brottsförebyggande uppdrag.

Ett av de mest effektiva sätten att öka tryggheten är att förhindra att brott begås. Det framgår därför tydligt av polisens uppdrag att det brottsförebyggande arbetet ska vara en del av den brottsbekämpande verksamheten. Polisen ska vara närvarande och tillgänglig på tider och platser där behovet är som störst.

Sedan alliansregeringen tillträdde har polisens brottsförebyggande verksamhet förbättrats, tryggheten har ökat och färre personer uppger att de utsatts för brott. Polisen har på regeringens initiativ utvecklat samverkan med andra samhällsaktörer för att bekämpa brottsligheten. Detta har gett goda resultat i bland annat arbetet med livsstilskriminella, med utsatta ungdomar genom sociala insatsgrupper och i mobiliseringen mot den grova organiserade brottsligheten. Polisen har ingått samverkansöverenskommelser med nästan alla kommuner och ökat närvaron i flera särskilt brottsbelastade områden.

Denna utveckling måste fortsätta. Enligt regeringens direktiv för den nya polismyndigheten ska polisen byggas underifrån med tydlig lokal förankring och utifrån lokala problembilder och behov. Detta skapar förutsättningar för polisen att utveckla och effektivisera det brottsförebyggande arbetet i nära samarbete med det lokala samhället.

Stockholm den 27 juni 2014

Beatrice Ask

Skriftlig fråga (Inlämnad 2014-06-18)