Ny matsal till Amf 1 i Berga

Svar på skriftlig fråga 2006/07:1619 besvarad av Finansminister Anders Borg

Finansminister Anders Borg

den 20 september

Svar på fråga

2006/07:1619 Ny matsal till Amf 1 i Berga

Finansminister Anders Borg

Sylvia Lindgren har frågat försvarsministern när han ämnar ta initiativ till beslut om bygget av en ny matsal på Berga.

Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på frågan.

Fortifikationsverket har hos regeringen hemställt om att få investera i en nybyggnation av militärrestaurang i Berga, Haninge kommun. Finansdepartementet har begärt in kompletterande underlag från Fortifikationsverket och ärendet bereds för närvarande inom Regeringskansliet. Jag räknar med att regeringen under hösten ska kunna ta ställning till de investeringsprojekt som Fortifikationsverket hemställt om att få genomföra.

Händelser

Inlämnad: 2007-09-06 Anmäld: 2007-09-06 Besvarad: 2007-09-20 Svar anmält: 2007-09-21
Skriftlig fråga (Inlämnad 2007-09-06)