Nya nivåer för reduktionsplikten

Svar på skriftlig fråga 2020/21:405 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Statsrådet Anders Ygeman (S)

Svar på fråga 2020/21:405 av Jessica Rosencrantz (M)
Nya nivåer för reduktionsplikten

Jessica Rosencrantz har frågat mig när det kommer besked om när de nya nivåerna i reduktionsplikten börjar gälla.

För att följa utvecklingen i reduktionsplikten har det inrättats kontrollstationer. Regeringskansliet mottog en underlagsrapport för årets kontrollstation från Statens energimyndighet i juni 2019 och en reviderad version i december 2019. Ett intensivt arbete har sedan dess pågått i Regeringskansliet för att ta fram ett förslag. Jag har full förståelse för den oro som berörda branscher har över att beskedet har dröjt. Detta är dock en komplicerad fråga och jag är säker på att branschaktörerna också har ett intresse av att de förslag som regeringen lämnar är väl underbyggda.

Regeringen meddelade i budgetpropositionen för 2021 att inriktningen är att reduktionsnivåerna inom reduktionsplikten höjs successivt till 2030. Inriktningen är reduktionsnivåer för 2030 på 28 procent för bensin och 66 procent för diesel, med en kontrollstation 2022. Nya reduktionsnivåer bedöms kunna träda i kraft tidigast den 30 juni 2021. De reduktionsnivåer som gäller i år kommer att gälla fram tills nya nivåer träder i kraft. En promemoria med förslag på hur reduktionsplikten ska utvecklas fram till 2030 kommer remitteras innan årsskiftet.

Stockholm den 18 november 2020

Anders Ygeman

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2020-11-10)