Ökat stöd till statlig upphandling av flygtrafik

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1503 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S)

Statsrådet Anna Johansson (S)

Dnr N2017/03903/TS

Näringsdepartementet

Infrastrukturministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2016/17:1503 av Helena Lindahl (C) Ökat stöd till statlig upphandling av flygtrafik

Helena Lindahl har frågat mig om vad jag kommer att göra för att garantera säkerhet, flygstandard och turtrafik utan större förseningar i den av staten upphandlade flygtrafiken i norra Sverige?

Det stämmer att staten genom Trafikverket upphandlar transportpolitiskt motiverad trafik i delar av landet där det saknas förutsättningar för kommersiell drift men som är viktiga för en grundläggande tillgänglighet.

Medel för denna upphandlade trafik finns anvisat av staten på anslaget för trafikavtal, vilket innebär att Trafikverket från detta anslag betalar ersättning till trafikföretag för interregional kollektiv persontrafik med flyg, tåg, båt eller buss. Trafikavtalen beräknas uppgå till totalt 900 miljoner kronor per år.

Följande flyglinjer finns inom ramen för befintliga trafikavtal:

Lycksele–Arlanda, Hemavan–Vilhelmina–Arlanda, Pajala–Luleå, Sveg–Arlanda, Torsby–Hagfors–Arlanda, Östersund–Umeå samt sträckorna Gällivare-Arlanda och Arvidsjaur-Stockholm som trafikeras med kommersiell anmälan men under den allmänna trafikpliktens villkor.

Regeringen anser att det är av stor vikt att det finns en god tillgänglighet i hela landet, även till norra Sverige samtidigt som kostnaden måste ställas i relation till nyttan. Det är Trafikverket som har regeringens uppdrag att inom ramen för de transportpolitiska målen och att inom angivna medelsramar ingå och ansvara för statens avtal om flygtrafiken till Norrland.

Stockholm den 7 juni 2017

Anna Johansson

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2017-05-31)