Omställningsstöd för perioden juni-juli

Svar på skriftlig fråga 2020/21:1135 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Finansminister Magdalena Andersson (S)

Svar på fråga 2020/21:1135 av Johan Hultberg (M)
Omställningsstöd för perioden juni–juli

Johan Hultberg har frågat mig om avsikten är att olika stöd, såsom hyresstöd och omställningsstöd, helt skulle kunna ta ut varandra.

Vid beräkningen av omställningsstöd för perioden juni–juli ska hyresstödet som huvudregel inte avräknas från omställningsstödet. En avräkning kan endast bli aktuell vid beräkningen av det maxbelopp som ett företag kan få i omställningsstöd för den aktuella perioden. Maxbeloppet som ett företag kan få i stöd för perioden är 8 miljoner kronor. Om företaget har fått en sådan rabatt på hyran som ger hyresvärden rätt till statligt stöd, ska maxbeloppet om 8 miljoner kronor minskas med det belopp som hyresvärden har fått eller kommer att få i stöd på grund av hyresrabatten. Det innebär att ett företag som, via sin hyresvärd, fått 8 miljoner kronor i statligt hyresstöd inte kommer att ha rätt till något omställningsstöd för perioden juni-juli enligt den nu gällande förordningen. En sådan avräkning var ett krav för att få stödet godkänt av EU-kommissionen enligt det tillfälliga statsstödsramverket för Corona-relaterade stöd.

Regeringen arbetar dock med möjligheten att även få statsstödsgodkännande för ett ytterligare stöd avseende juni-juli med ett maxbelopp överstigande 8 miljoner kronor till de företag som lidit mycket stor skada på grund av pandemin.

Stockholm den 14 januari 2021

Magdalena Andersson

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2020-12-22)