Omvårdnadsbidrag och övergångsregler

Svar på skriftlig fråga 2018/19:953 besvarad av Statsrådet Annika Strandhäll (S)

Statsrådet Annika Strandhäll (S)


2019-10-01

S2019/

03707/SF

Socialdepartementet

Till Riksdagen


Besvarandet av frågan 2018/19:953 Omvårdnadsbidrag och övergångsregler av Anders W Jonsson (C)

Med anledning av att statsrådet har entledigats från sitt uppdrag
kommer frågan 2018/19:953 Omvårdnadsbidrag och övergångsregler av Anders W Jonsson (C) inte att besvaras.

Enligt uppdrag

Marianne Jenryd
Expeditionschef

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-09-04)