Öppnandet av nöjesparker

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1560 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S)

Statsrådet Mikael Damberg (S)


Ju2020/02249/POL

Ju2020/02288/POL

Justitiedepartementet

Inrikesministern

Till riksdagen


Svar på frågan 2019/20:1555 av Maria Stockhaus (M)
Nöjesparkernas överlevnad och frågan 2019/20:1560 av Lars Hjälmered (M) Öppnandet av nöjesparker

Maria Stockhaus har frågat mig om jag avser att vidta åtgärder så att nöjesparkerna får besked om när de kan öppna.

Lars Hjälmered har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder för att nöjesparker som Liseberg, Skara Sommarland och Gröna Lund ska kunna öppna under sommaren om de samtidigt kan uppfylla Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Förordningen om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar innebär att det tills vidare inte får hållas några allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar i Sverige med fler än 50 deltagare. Förordningen syftar till att motverka spridningen av det virus som orsakar covid-19.

Jag har stor förståelse för de behov som ligger bakom önskemålen om att verksamheter och arrangemang ska undantas från förordningen. Även om Sverige är på väg in i ett bättre läge, är dock faran inte över. Vi befinner oss fortfarande mitt i en pandemi och viktiga restriktioner som de som följer av den aktuella förordningen, kommer att finnas kvar så länge de behövs.

Regeringen har en löpande dialog med Folkhälsomyndigheten i fråga om riskerna från smittskyddssynpunkt om större folksamlingar vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar skulle tillåtas. Myndigheten anser att begränsningen av antal deltagare vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar till högst 50 personer ska ligga kvar. Regeringen bedömer att den begränsning som följer av det nuvarande förbudet bör finnas kvar oförändrad, i vart fall över sommaren. Regeringen har inte för avsikt att besluta om några undantag från förordningen.

Jag är väl medveten om att smittspridningen hotar jobb och samhällsekonomi. Förutom att fatta beslut för att motverka själva smittspridningen har regeringen presenterat flera åtgärder för att lindra smittspridningens ekonomiska konsekvenser. Regeringen följer utvecklingen noga och kommer att fortsätta fatta de beslut som behövs.

Stockholm den 25 juni 2020

Mikael Damberg

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2020-06-10)