Pensionärer som missar bostadstillägg

Svar på skriftlig fråga 2019/20:66 besvarad av Statsrådet Annika Strandhäll (S)

Statsrådet Annika Strandhäll (S)


2019-10-01

S2019/

0

4035

/SF

Socialdepartementet

Till Riksdagen


Besvarandet av frågan 2019/20:66 Pensionärer som missar bostadstillägg av Katarina Brännström (M)

Med anledning av att statsrådet har entledigats från sitt uppdrag
kommer frågan 2019/20:66 Pensionärer som missar bostadstillägg av Katarina Brännström (M) inte att besvaras.

Enligt uppdrag

Marianne Jenryd
Expeditionschef

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-09-27)