Polismyndighetens förslag

Svar på skriftlig fråga 2018/19:212 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S)

Statsrådet Mikael Damberg (S)Svar på fråga 2018/19:212 av Johan Forssell (M)
Polismyndighetens förslag

Johan Forsell har frågat justitie- och migrationsministern om han avser att genomföra de förslag som Polismyndigheten och rikspolischefen efterlyser i sin promemoria. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på frågan.

I november 2018 träffades dåvarande justitie- och inrikesminister Morgan Johansson och rikspolischef Anders Thornberg och den skrivelse det hänvisas till i frågan lämnades då över till den sittande övergångsregeringen.

I min nya roll som inrikesminister har jag givetvis tagit del av skrivelsen. För närvarande pågår en beredningsprocess inom Regeringskansliet där de olika förslagen gås igenom för att se vad som redan pågår och vad regeringen skulle kunna gå vidare med. Jag avser att återkomma i frågan.

Regeringen kommer också att fortsätta arbetet med att stärka polisen genom fler anställda och nya verktyg. Ny lagstiftning om bättre möjligheter för bland annat datalagring och kamerabevakning kommer läggas på riksdagens bord och arbetet med att involvera myndigheter och andra delar av samhället i att förebygga och förhindra brott kommer också att prioriteras.

Jag är övertygad om att ett gemensamt åtagande från en rad olika samhällsaktörer är vad som krävs för att bryta den negativa utvecklingen av skjutningar och gängkriminalitet.


Regeringsförklaringen är tydlig med att kriminaliteten ska bekämpas med samhällets fulla kraft och jag kommer göra mitt yttersta för att realisera det.

Stockholm den 20 februari 2019

Mikael Damberg

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-02-12)