Prövning av MR-brott i Burma av Internationella brottmålsdomstolen, ICC

Svar på skriftlig fråga 2008/09:1193 besvarad av Utrikesminister Carl Bildt

Utrikesminister Carl Bildt

den 17 september

Svar på fråga

2008/09:1193 Prövning av MR-brott i Burma av Internationella brottmålsdomstolen, ICC

Utrikesminister Carl Bildt

Olle Thorell har frågat mig om Sverige under sin tid som EU:s ordförandeland kommer att arbeta för att ena EU kring ett initiativ i FN:s säkerhetsråd för att den burmesiska militärjuntans MR-brott ska granskas i den Internationella brottmålsdomstolen.

Olle Thorell uppmärksammar den mycket svåra MR-situation som råder i Burma och tar upp frågor som regeringen ser allvarligt på.

Sverige är en av de starkaste tillskyndarna av den Internationella brottmålsdomstolen (ICC). Genom tillkomsten av Romstadgan finns nu en permanent domstol som kan utreda och lagföra folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser vilket inneburit ett stort steg framåt för att motverka straffrihet.

Domstolens jurisdiktion är dock begränsad till brott begångna på en statsparts territorium eller av dess medborgare. Eftersom Burma inte har tillträtt Romstadgan har domstolen inte jurisdiktion i annat fall än om FN:s säkerhetsråd utnyttjar sin möjlighet att under FN-stadgans kapitel VII besluta att hänskjuta frågan till domstolen.

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2009-09-01 Anmäld: 2009-09-03 Besvarad: 2009-09-17 Svar anmält: 2009-09-21

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2009-09-01)