Rakel 2.0

Svar på skriftlig fråga 2018/19:786 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S)

Statsrådet Mikael Damberg (S)


Ju2019/02245/POL

Justitiedepartementet

Inrikesministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2018/19:786 av Lars Püss (M)
Rakel 2.0

Lars Püss har frågat mig vad som har hänt med Rakel 2.0 sedan den 12 februari 2019.

För att samhällsviktiga aktörer, t.ex. polis och räddningstjänst, ska kunna utföra sina uppdrag är det avgörande att de kan kommunicera säkert och effektivt. Rakelsystemet som används idag bygger på äldre teknik med begränsad kapacitet och behöver ersättas. Regeringen har sedan tidigare konstaterat att behovet av ett utvecklat och säkert mobilt ip-baserat kommunikationssystem är omfattande och behöver tillgodoses i närtid. Trafikverket och Teracom Group AB har för drygt ett år sedan lämnat underlag om ett utvecklat och säkert kommunikationssystem. Eftersom teknikutvecklingen på området går så snabbt har de nyligen lämnat uppdaterade underlag. Dessa analyseras för närvarande och regeringen avser återkomma i frågan.

Stockholm den 26 juni 2019

Mikael Damberg

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-06-14)