Regeringens agerande mot Kina

Svar på skriftlig fråga 2018/19:920 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S)

Utrikesminister Ann Linde (S)


Utrikesdepartementet

Utrikesministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2018/19:920 av Magdalena Schröder (M)
Regeringens agerande mot Kina

Magdalena Schröder har frågat Margot Wallström om hon och regeringen kommer att agera och uttrycka sitt stöd för demonstrationerna i Hongkong och ta initiativ till att övriga regeringar i EU ska göra detsamma. Frågan har överlämnats till mig som ny utrikesminister.

Låt mig börja med att understryka vad Margot Wallström slog fast i svaren den 16 augusti på Åsa Coenraads fråga 2018/19:862, och den 29 augusti på Hans Wallmarks fråga 2018/19:887, båda om situationen i Hongkong. Sverige står, liksom EU, bakom principen om ett land, två system för att bevara Hongkongs självstyrande ställning med ett fristående politiskt och juridiskt system, i enlighet med Hongkongs grundlag, den så kallade Basic Law. Respekten för Hongkongbornas mänskliga fri- och rättigheter i denna lag är av grundläggande betydelse.

Ett stort antal människor i Hongkong har under de senaste månaderna utnyttjat sin rättighet att samlas och uttrycka sin åsikt. Sverige ser allvarligt på uppgifterna om brutalitet och våld i anslutning till demonstrationerna.

Den 13 augusti uttryckte Margot Wallström Sveriges stöd för Hongkongs autonomi, fri- och rättigheter och rättsstat. Från Utrikesdepartementets sida har vi också fört fram regeringens syn på utvecklingen i Hongkong till den kinesiska ambassaden här i Stockholm. Genom vårt generalkonsulat i Hongkong och ambassaden i Peking för vi en löpande dialog med berörda myndigheter.

EU-länderna hade den 24 maj ett gemensamt möte med Hongkongs regeringschef Carrie Lam. EU har sedan dess, senast den 30 augusti, uttalat sig flera gånger om situationen i Hongkong, uttalanden som regeringen stödjer. För regeringen är arbetet genom EU grundläggande när det gäller situationen i Hongkong.

Regeringen fortsätter att noga följa utvecklingen i Hongkong och kommer även framledes att stödja Hongkongs självstyrande ställning.

Stockholm den 13 september 2019

Ann Linde

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-08-27)