Regeringens agerande mot Kina

Svar på skriftlig fråga 2018/19:920 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S)

Utrikesminister Ann Linde (S)


Utrikesdepartementet

Utrikesministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2018/19:920 av Magdalena Schröder (M)
Regeringens agerande mot Kina

Magdalena Schröder har frågat Margot Wallström om hon och regeringen kommer att agera och uttrycka sitt stöd för demonstrationerna i Hongkong och ta initiativ till att övriga regeringar i EU ska göra detsamma. Frågan har överlämnats till mig som ny utrikesminister.

Låt mig börja med att understryka vad Margot Wallström slog fast i svaren den 16 augusti på Åsa Coenraads fråga 2018/19:862, och den 29 augusti på Hans Wallmarks fråga 2018/19:887, båda om situationen i Hongkong. Sverige står, liksom EU, bakom principen om ett land, två system för att bevara Hongkongs självstyrande ställning med ett fristående politiskt och juridiskt system, i enlighet med Hongkongs grundlag, den så kallade Basic Law. Respekten för Hongkongbornas mänskliga fri- och rättigheter i denna lag är av grundläggande betydelse.

Ett stort antal människor i Hongkong har under de senaste månaderna utnyttjat sin rättighet att samlas och uttrycka sin åsikt. Sverige ser allvarligt på uppgifterna om brutalitet och våld i anslutning till demonstrationerna.

Den 13 augusti uttryckte Margot Wallström Sveriges stöd för Hongkongs autonomi, fri- och rättigheter och rättsstat. Från Utrikesdepartementets sida har vi också fört fram regeringens syn på utvecklingen i Hongkong till den kinesiska ambassaden här i Stockholm. Genom vårt generalkonsulat i Hongkong och ambassaden i Peking för vi en löpande dialog med berörda myndigheter.

EU-länderna hade den 24 maj ett gemensamt möte med Hongkongs regeringschef Carrie Lam. EU har sedan dess, senast den 30 augusti, uttalat sig flera gånger om situationen i Hongkong, uttalanden som regeringen stödjer. För regeringen är arbetet genom EU grundläggande när det gäller situationen i Hongkong.

Regeringen fortsätter att noga följa utvecklingen i Hongkong och kommer även framledes att stödja Hongkongs självstyrande ställning.

Stockholm den 13 september 2019

Ann Linde

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-08-27)