Regeringens vallöfte om solvärme

Svar på skriftlig fråga 2010/11:673 besvarad av Närings- och energiminister Maud Olofsson

Närings- och energiminister Maud Olofsson

den 14 september

Svar på fråga

2010/11:673 Regeringens vallöfte om solvärme

Närings- och energiminister Maud Olofsson

Jens Holm har frågat mig vad jag avser att göra för att regeringen ska leva upp till sitt vallöfte om ytterligare insatser för solvärme.

Regeringen har definierat ett mål för andelen förnybar energi som är mer ambitiöst än i någon annan EU-medlemsstat. Jag är övertygad om att regeringens samlade åtgärder resulterar i att vi når det målet. Jag är lika övertygad om att solenergi kommer att ha en given roll i den mix av olika förnybara energislag som sammantaget blir resultatet av de initiativ som tagits och kommer att tas.

Statligt stöd till solvärme har lämnats i olika former under en längre tid. I Alliansens valmanifest inför valet 2010 ingick att ytterligare insatser görs för att stimulera utvecklingen av solceller och solvärme. Mot bakgrund av det förlängdes i budgetpropositionen för 2011 stöden för solvärme och solceller genom att totalt 85 miljoner kronor tillfördes för 2011. Samtidigt aviserade regeringen att stödet för solvärme kommer att fasas ut då de senaste årens utveckling avseende kostnaderna för inköp och installation innebär att tekniken börjar bli konkurrenskraftig. Vilka åtgärder för förnybar energi som regeringen kommer att avisera i budgetpropositionen för 2012 kan jag inte redogöra för i detta frågesvar.

Händelser

Inlämnad: 2011-09-07 Anmäld: 2011-09-08 Besvarad: 2011-09-14 Svar anmält: 2011-09-15

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2011-09-07)