Riksrevisionens kritik mot regeringens bistånd till multilaterala organisationer

Svar på skriftlig fråga 2021/22:335 besvarad av Statsrådet Per Olsson Fridh (MP)

Statsrådet Per Olsson Fridh (MP)
UD2021/ 16253 Utrikesdepartementet Statsrådet Olsson Fridh Till riksdagen

Meddelande om uteblivet svar på fråga 2021/22:335
av Björn Söder (SD) Riksrevisionens kritik mot regeringens bistånd till multilaterala organisationer

Som utgångspunkt besvarar en övergångsregering inte interpellationer eller skriftliga frågor. Vissa frågor, bl.a. frågor som rör EU-ärenden eller rena sakförhållanden, kan det dock bli aktuellt att besvara. Bedömningen är att denna skriftliga fråga inte är sådan att den bör besvaras av en övergångsregering. Frågan kommer därför inte att besvaras.

Stockholm den 10 november 2021

Enligt uppdrag

Anna Hammargren

Expeditionschef

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2021-11-02)