Rovdjur

Svar på skriftlig fråga 2018/19:815 besvarad av Statsrådet Jennie Nilsson (S)

Statsrådet Jennie Nilsson (S)Svar på fråga 2018/19:815 av Lars Beckman (M) Rovdjur

Lars Beckman har frågat mig vilka åtgärder jag avser vidta för att riksdagens beslut om utbredningsområdet för rovdjur ska gälla hela Sverige – förutom i alpina regioner och Gotland – nu när regeringens myndighet har beslutat att vargjakt inte ska ske.

Naturvårdsverket har det övergripande nationella ansvaret för att genomföra den beslutade rovdjurspolitiken. Den 9 maj 2019 beslutade Naturvårdsverket om nya miniminivåer för varg i enlighet med förordningen (2009:1263) om förvaltning av björn, varg, järv, lo och kungsörn. Det förra beslutet om miniminivåer för varg togs 2014. Då fanns inga vargföryngringar i vare sig norra eller södra rovdjursförvaltningsområdet. Denna gång har norra förvaltningsområdet en föryngring (10 vargar) som miniminivå. Det södra förvaltningsområdet har en halv föryngring (5 vargar) som miniminivå. Det har alltså skett en spridning från mellersta förvaltningsområdet till norra och södra.

Inventering är en viktig del i rovdjursförvaltningen. Regeringen har med vårändringsbudgeten säkerställt att Naturvårdsverket och andra centrala myndigheter liksom länsstyrelserna kan fortsätta sitt planerade arbete med bland annat rovdjursinventeringar.

Stockholm den 8 juli 2019

Jennie Nilsson

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-06-24)