Rysslands rösträtt i Europarådet

Svar på skriftlig fråga 2018/19:822 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesminister Margot Wallström (S)


Utrikesdepartementet

Utrikesministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2018/19:822 Hans Wallmark (M) Rysslands rösträtt i Europarådet

Hans Wallmark har frågat mig om jag och regeringen har för avsikt att ändra Sveriges förhållande till Ryssland efter den illegala annekteringen av Krim 2014 genom att medverka till avveckling av sanktionspolitik, så som nu skett då landet åter har släppts in i Europarådets arbete, trots att inga förbättringar har skett eller resolutionsrekommendationer har efterlevts.

Sveriges syn på Ryssland är oförändrad. Regeringen fördömer den ryska aggressionen i östra Ukraina och den illegala annekteringen av Krim. Vi är pådrivande för att EU:s sanktioner mot Ryssland ska bibehållas så länge skälen till att de infördes består. Vi ser med oro på situationen för mänskliga rättigheter i Ryssland. Samtidigt söker vi kontakter mellan våra folk, och för dialog inom frågor av ömsesidigt intresse.

Det är Europarådets parlamentariska församling som röstade för att återställa Rysslands rösträtt i församlingen och att möjliggöra för en rysk delegation att medverka vid bland annat valet den 26 juni av ny generalsekreterare i Europarådet. Det är församlingens eget beslut och prerogativ. Det har också varit Sveriges uppfattning att frågan om rösträtt för de ryska parlamentarikerna måste avgöras av den parlamentariska församlingen.

Europarådet är en del av den europeiska säkerhetsordningen, baserad på internationell rätt och principen om respekt för varje lands suveränitet och territoriella integritet inom internationellt erkända gränser. Den starka kritiken inom Europarådet mot Rysslands illegala annektering av Krim och aggression i östra Ukraina kvarstår. Den parlamentariska församlingens beslut påverkar inte detta.

Stockholm den 10 juli

Margot Wallström

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-06-27)