Säkerhetsrutiner kring tjänstetelefoner

Svar på skriftlig fråga 2019/20:860 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S)

Statsrådet Mikael Damberg (S)Svar på fråga 2019/20:860 av Caroline Nordengrip (SD)
Säkerhetsrutiner vid tjänstetelefoner

Caroline Nordengrip har frågat mig hur jag ser på att appar som kan riskera att ge främmande makt tillgång till känslig information är tillåtna i tjänstetelefoner i Regeringskansliet, och om jag avser ändra rutinerna för att förbättra säkerheten.

För att anställda vid Regeringskansliet ska kunna utföra sina arbetsuppgifter ställs it-utrustning till deras förfogande. Den ska användas med aktsamhet och omdöme på ett säkert och ansvarsfullt sätt samt i enlighet med Regeringskansliets riktlinjer och beslut. It-utrustningen ska inte användas på ett sätt som kan medföra att allmänhetens förtroende för Regeringskansliet skadas.

Regeringskansliet har ett löpande säkerhetsarbete. För att uppnå en säker it-miljö anpassar och kompletterar Regeringskansliet säkerhetsåtgärderna utifrån bland annat olika risker. Däremot kan jag inte gå in på hur säkerhetsarbetet ser ut eller vilka åtgärder som Regeringskansliet vidtar.

Stockholm den 11 februari 2020

Mikael Damberg

Skriftlig fråga (Inlämnad 2020-01-30)