Säkert kommunikationssystem

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1362 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S)

Statsrådet Mikael Damberg (S)Svar på fråga 2019/20:1362 av Alexandra Anstrell (M)
Säkert kommunikationssystem

Alexandra Anstrell har frågat mig när de två uppdrag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap om etablering av ett utvecklat och säkert kommunikationssystem som regeringen aviserade i vårändringsbudgeten ska vara klara och om avsikten med uppdrag två är att det ska bygga på en liknande modell som vi nu ser i Finland, det vill säga både statliga och kommersiella aktörer i samverkan.

För att samhällsviktiga aktörer, t.ex. polis och räddningstjänst, ska kunna utföra sina uppdrag är det avgörande att de kan kommunicera säkert och effektivt. I vårändringsbudgeten aviserade regeringen att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) kommer att ges två uppdrag avseende etablering av ett utvecklat och säkert kommunikationssystem för aktörer inom allmän ordning, säkerhet, hälsa och försvar. Det första uppdraget handlar om att MSB ska anskaffa och tillhandahålla tjänster för mobil datakommunikation till användare av Rakelsystemet. Avsikten med det andra uppdraget är att regeringen ska få beredningsunderlag avseende vilken modell som bäst bedöms kunna tillgodose det samlade behovet av ett utvecklat och säkert kommunikationssystem. Min ambition är att uppdragen ska beslutas inom kort i syfte att komma vidare i beredningsprocessen så snart som möjligt.

Stockholm den 27 maj 2020

Mikael Damberg

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2020-05-14)