SAS inställda flygavgångar

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1596 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)


N2018/04256/BSÄ

Näringsdepartementet

Närings- och innovationsministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2017/18:1596 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) SAS inställda flygavgångar

Ann-Charlotte Hammar Johnsson har frågat mig, givet den svenska statens fortsatta ägarintresse i SAS, vilka besked bolagets ledning gett mig gällande planerade lösningar och hantering av den aktuella situationen kring inställda flyg som drabbar såväl resenärer som bolaget självt.

Jag delar Ann-Charlotte Hammar Johnssons uppfattning att SAS inställda avgångar innebär problem för såväl individer som för bolaget och jag känner medlidande med de resenärer som drabbats. Frågan kring inställda avgångar och aktiviteter för att lösa den aktuella situationen kring inställda flyg är operativa frågor för bolagets ledning och styrelse att hantera och är inte ägarfrågor.

SAS ledning och styrelse har givit mig samma information som övriga aktieägare i frågan om hantering av den aktuella situationen kring inställda flyg och jag utgår därmed från att bolaget tar problemen på största allvar och arbetar hårt för att lösa situationen. Jag kommer att följa frågan inom ramen för min löpande dialog med SAS.

Stockholm den 13 augusti 2018

Mikael Damberg

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2018-08-01)