Skärpning av knivlagen

Svar på skriftlig fråga 2019/20:2127 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S)

Statsrådet Mikael Damberg (S)


Ju20

20

/0

3174

/POL

Justitiedepartementet

I

nrikesministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2019/2020:2127 av Ellen Juntti (M)

Skärpning av knivlagen

Ellen Juntti har frågat justitie- och migrationsministern om ministern avser att presentera ett lagförslag om skärpning av knivlagen. Frågan har överlämnats till mig.

Ellen Juntti ställde två liknande frågor till mig kring årsskiftet och jag hänvisar till de svar som gavs då.

Tryggheten behöver öka och regeringen genomför därför en historisk utbyggnad av Polismyndigheten med 10 000 fler anställda till 2024. Sedan hösten 2014 har regeringen tagit initiativ till ett 50-tal straffskärpningar och med 34-punktsprogrammet genomför vi det största paketet mot gängkriminaliteten någonsin i Sverige. Programmet omfattar åtgärder på både kort och lång sikt. Vi ger nya verktyg till myndigheterna och skärper straffen, men vi ser också till att vi får ett bra och långsiktigt brottsförebyggande arbete.

Förekomsten av knivar på allmän plats ökar risken för att grova våldsbrott begås. Att motverka olagliga knivinnehav är därför angeläget. Jag vill också tillägga att om en kniv kommer till brottslig användning vid exempelvis ett rån gäller naturligtvis helt andra straffskalor än de som finns i knivlagen. Jag fortsätter att noga följa utvecklingen.

Stockholm den 16 september 2020

Mikael Damberg

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2020-09-04)