Skärpta straff för våldtäkt

Svar på skriftlig fråga 2018/19:617 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)


Ju2019/01750/POL

Justitiedepartementet

Justitie- och migrationsministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2018/19:617 av Åsa Coenraads (M)
Skärpta straff för våldtäkt

Åsa Coenraads har frågat mig när jag avser att påbörja arbetet med att se över straffskalorna för sexualbrott.

Sexualbrotten tillhör de allvarligaste brotten och frågan har högsta prioritet för regeringen.

Regeringen har nyligen reformerat sexualbrottslagstiftningen och Sverige har nu den strängaste lagstiftningen vi någonsin haft. De nya reglerna bygger på frivillighet och samtycke och innebär en på flera sätt skärpt syn på sexualbrott. Bland annat har minimistraffet för grov våldtäkt och grov våldtäkt mot barn höjts från fängelse i fyra år till fängelse i fem år. Det har även införts ett särskilt oaktsamhetsansvar för vissa allvarliga sexualbrott. Dessutom innebär den nya sexualbrottslagstiftningen straffskärpningar också på så sätt att fler gärningar kommer att kunna bedömas som våldtäkt än tidigare eftersom tillämpningsområdet för brottet utökats.

Det behövs dock ytterligare åtgärder för att stärka lagstiftningen när det gäller sexualbrotten. Jag kommer därför inom kort att ge en utredare i uppdrag att bl.a. se över straffskalorna för sexualbrotten.

Stockholm den 15 maj 2019

Morgan Johansson

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-05-07)