Skärpta straff för våldtäkter

Svar på skriftlig fråga 2018/19:690 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)Svar på fråga 2018/19:690 av Ellen Juntti (M)
Skärpta straff för våldtäkter

Ellen Juntti har frågat mig när jag avser att tillsätta en utredning för att ta fram förslag om skärpta straff för våldtäkter av normalgraden, och när det är min ambition att en proposition med sådana förslag ska kunna lämnas till riksdagen.

Sexualbrotten tillhör de allvarligaste brotten och frågan har högsta prioritet för regeringen.

Regeringen har nyligen reformerat sexualbrottslagstiftningen och Sverige har nu den strängaste lagstiftningen vi någonsin haft. De nya reglerna bygger på frivillighet och samtycke och innebär en på flera sätt skärpt syn på sexualbrott. Bland annat har minimistraffet för grov våldtäkt och grov våldtäkt mot barn höjts från fängelse i fyra år till fängelse i fem år. Det har även införts ett särskilt oaktsamhetsansvar för vissa allvarliga sexualbrott. Dessutom innebär den nya sexualbrottslagstiftningen straffskärpningar också på så sätt att fler gärningar kommer att kunna bedömas som våldtäkt än tidigare, eftersom tillämpningsområdet för brottet utökats.

Det behövs dock ytterligare åtgärder för att stärka lagstiftningen när det gäller sexualbrotten. Jag kommer därför inom kort att ge en utredare i


uppdrag att bl.a. se över straffskalorna för sexualbrotten. När frågan har beretts kommer jag att återkomma till riksdagen med ett förslag.

Stockholm den 5 juni 2019

Morgan Johansson

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-05-22)