Skärpta straff för våldtäkter

Svar på skriftlig fråga 2018/19:761 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)


Ju2019/

02207/POL

Justitiedepartementet

Justitie- och migrationsministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2018/19:761 av Louise Meijer (M)
Skärpta straff för våldtäkter

Louise Meijer har frågat mig när jag avser att lägga fram lagstiftning för riksdagen om skärpta straff för våldtäkt av normalgraden.

Sexualbrotten tillhör de allvarligaste brotten och frågan har högsta prioritet för regeringen.

Regeringen har nyligen reformerat sexualbrottslagstiftningen och Sverige har nu den strängaste lagstiftningen vi någonsin haft. De nya reglerna bygger på frivillighet och samtycke och innebär en på flera sätt skärpt syn på sexualbrott. Bland annat har minimistraffet för grov våldtäkt och grov våldtäkt mot barn höjts från fängelse i fyra år till fängelse i fem år. Det har även införts ett särskilt oaktsamhetsansvar för vissa allvarliga sexualbrott. Dessutom innebär den nya sexualbrottslagstiftningen straffskärpningar också på så sätt att fler gärningar kommer att kunna bedömas som våldtäkt än tidigare, eftersom tillämpningsområdet för brottet utökats.

Det behövs dock ytterligare åtgärder för att stärka lagstiftningen när det gäller sexualbrotten. Jag kommer därför inom kort att ge en utredare i uppdrag att se över flera frågor på sexualbrottsområdet, däribland


straffskalorna för sexualbrotten. När frågan har beretts kommer jag att återkomma till riksdagen med ett förslag.

Stockholm den 19 juni 2019

Morgan Johansson

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-06-12)