Skatt på engångsartiklar

Svar på skriftlig fråga 2020/21:1120 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Finansminister Magdalena Andersson (S)

Svar på fråga 2020/21:1080 av Dennis Dioukarev (SD)
Regeringens planerade skatt på engångsartiklar, samt fråga 2020/21:1120 av Sofia Westergren (M)
Skatt på engångsartiklar

Dennis Dioukarev har frågat mig om jag och regeringen avser att gå fram med skatten på engångsartiklar oavsett hur pandemin utvecklar sig år 2021.

Sofia Westergren har frågat mig om jag ser det allvarliga i situationen och om jag kan tänka mig att dra tillbaka förslaget om införande av skatt på engångsartiklar eller åtminstone inte införa skatten under 2021.

I den sakpolitiska överenskommelsen mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna anges att en skatt eller avgift ska införas på engångsartiklar. Mot denna bakgrund tillsatte regeringen en utredning, som i augusti lämnade sina förslag i betänkandet Skatt på engångsartiklar (SOU 2020:48).

Utredningens betänkande har remitterats. Remisstiden löpte ut den 30 december 2020. Betänkandet – och inkomna remissynpunkter – bereds för närvarande inom Finansdepartementet.

Stockholm den 14 januari 2021

Magdalena Andersson

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2020-12-21)